Make your own free website on Tripod.com

1 . Diyabetik Ayak Problemine Genel Bakis

2 . Diyabetik Ayak Egitim Semineri

3 . Diger Bir Metin

 

 

 

 

1. DİABETİK AYAK

Dünyada yaşlı nüfusun artması , pek çok problemi de beraberinde getirmiştir . Medikal , sosyal ve finansal problemler hızla artmakta ve çözüm beklemektedir .

USA’da 1995’te 30 Milyondan fazla insan 65+ ‘dedir . (12%)

2030’da 60 Milyondan fazla insan 65+ olacaktır . (21%)

Bu da , geriartrik populasyonun iki katına çıkması demektir .

Hergün 5000 civarında insan , 65 yaşına erişmektedir .

2030’larda belki de çok sayıda insan , 85+ yaşlarda olacaktır .

Diabetik Periferal Nöropati ( DPN ) :

Diabetik Ülserlerin Anlamı :

Diabetiklerde Amputasyon Oranı :

 

Diabetik Ayağın Tedavi Giderleri :

Diyabetik Periferal Nöropati :

Etyoloji :

  1. Vasküler Teori :

  1. Metabolik Teori :

Periferik Sinirlerin Etkilenmesi :

İsim

ETKİ

SONUÇLAR

OTONOMİK

Terlemede azalma , kuru deri , çatlak ve fisürler

İnfeksiyon

SENSORAL

Duyu almada azalma , travmaya ( Mekanik , Kimyasal ya da Termal ) karşı hissizlik

Ülserasyon

İnfeksiyon

Amputasyon

MOTOR

Kas Atrofisi , Yürüyüş Değişiklikleri , Yeni Basınç Noktaları

Ayak deformiteleri

Ülserasyon

İnfeksiyon

Amputasyon

*** Charcot Ayağı bu üçünün birlikte etkilenmesi ile meydana gelir .

- Vasküler

- Ter Bezleri

- Arektör Pili Kasları

- GİS

- Genito-Üriner Sistem

+ Yanlış ayakkabı giyilmesi ile ülserasyonlar

+ Ayakkabıdaki farkedilmeyen yabancı cisimler

+ Fazla sıcak ve soğuk

Diabetik Nöropatide Tanı :

Diabetik Ayağın Klasifikasyonu :

kategori

Semmens Westein Test

( Basınç Duyusunun Değerlendirilmesi )

AYAK DEFORMİTESİ

ÖNCEKİ ÜLSERASYON

TEDAVİ

0

İntakt

Yok

Yok

 • Hasta Eğitimi
 • Her ziyarette ayak muayenesi (2/Yıl)
 • Her yıl SWT tekrarı
 • Yumuşak taban-lıklar

1

Azalmış

Yok

Yok

 • Hasta Eğitimi
 • Hastaya günlük ayak bakımının öğretilmesi
 • Düzenli ziyaret ve ayak muayenesi ( 3/Yıl )

2

Azalmış

Var

Yok

 • Hasta Eğitimi
 • Hastaya günlük ayak bakımının öğretilmesi
 • Yılda 4 kere ayak muayenesi yapıl-malı ve tırnak , corn ve calluslar gözden geçirilmelidir .
 • Uygun tabanlıklı ve içlikli ayakka- bılar
 • Ayak giyecekle-rinde sıkı takip
 • Kemik deformite-leri için cerrahî gi-rişimleri düşünme

3

Azalmış

Var

Var

 • Hasta Eğitimi
 • Hastaya günlük ayak bakımının öğretilmesi
 • Her 1-2 Ayda bir rutin ayak mua-yenesi ile corn , callus ve tırnak-ların değerlendi-rilmesi
 • Uygun ayakkabı-ların seçimi
 • Ayak giyecekleri-nin sıkı takibi
 • Vasküler takip
 • Cerrahî olarak deformitelerln düzeltilmesi

*** Eğer hastada periferik vasküler hastalık bulguları varsa , bir üst kategoriye dahil edilmelidir .

 

 

Yaraları Gradeleme Sistemi :

GRADE

TARİF

0

Açık lezyon ( İnflamasyon , bül , ülser , kemik deformitesi yok )

1

Subkutanöz Dokunun tutulmadığı yüzeyel ülser

2

Derin Ülser ( Yağ Dokusu , Tendon ya da Kapsül )

3

Kemiğe inen derin abse ( Kemik ya da eklem araştırılmalı )

4

Ayak parmaklarında , ayak önünde veya topukda nekrotik dokular ve osteomyelit

5

Bütün ayakta gangren

Vasküler Hastalıkların Bulgu ve Semptomları :

Diabetik Ülserlerin Tedavisi : Ayak ülserleri diyabetli insanlarda morbidite , mortalite ve maluliyette en önemli majör nedendir .

 1. Ülserin Değerlendirilmesi ( Etyoloji , Büyüklük , Derinlik , ... )
 2. Ülserin Klasifikasyonu
 3. İnfeksiyonun Tedavisi ( Pürülan , Eksüdatif , Nekroz , Sinüs , Ağrı , Ödem , Sellülit , Abse , Fluktuasyon , ... )
 4. Sistemik İnfeksiyonun Tedavisi ( Ateş , Üşüme-Titreme , ... )
 5. Radyolojik Araştırmalar ( Subkutanöz Hava , Yabancı Cisim , Osteomye-lit , Charcot Ayağı , ... )
 6. Bakteriyel Kültür ( Sıklıkla Polimikrobiyal )
 7. Antibiyotikler ( Geniş Spekturumlu )
 8. Yara Bakımı ( Hidrokolloid , Hidrogeller , Filmler , Köpükler , Calsium Alginate , Debritman , ... )
 9. Metabolik Kontrol ( Hipergliseminin Kontrolü )
 10. Vasküler Durumun Yakın Tesbit ve Takibi
 11. Ayağın Yükten Kurtarılması :

  1. Uygun Ayakkabının Seçimi Ve Islahı
  2. Kaldırılabilir Yürüme Kalıpları
  3. Total Contact Cost
  4. Komple Yatak İstirahati
  5. Koltuk Değnekleri
  6. Tekerlekli Sandalye
  7. Uygun Ve Doğru Yürüyüş Metodları

Diabetik Nöropatinin Tedavisi :

 1. Sıkı Glukoz Takibi
 2. Oral Medikasyon ( TSA – Amitriptilin , Nortriptilin , İmipramin , Desimipramin , Trazodon , ... - , Fenotiyazinler – Flufenazin , Perfenazin , Triavil , ... - , Antikonvülzanlar – Carbamazepin , ... - , Kas Gevşeticiler – Baklofen , Metaksalon - , Hemorrheologic Ajanlar - Pentoksifilin - , Aldose Reduktase İnhibitörleri - Sorbinil - )
 3. Topikal İrritanlar ( Capsaicin = Zostrix ? )
 4. Vitamin Tedavisi ( Vitamin B1 , B6 , B12 )

İyileşmeyen Ülserlerde En Yaygın Nedenler :

 1. Yükün Kaldırılmasında Başarısızlık
 2. Yara Derinliğinin Tam Değerlendirilmemesi
 3. Vasküler Birliktelik
 4. Uyumsuzluk
 5. Kontrolsüz DM

Multidisipliner Çalışma Grubu :

 1. İlk Hekim ( Sağlık Ocağı Hekimi , Aile Hekimi , ... )
 2. Endokrinolog
 3. İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
 4. Damar Cerrahı
 5. Plastik Cerrah
 6. Ortopedist
 7. Nörolog
 8. Podiatrist
 9. Ortotist
 10. Diyabet Eğitimi Almış Hemşire
 11. Yara Bakımında Uzmanlaşmış Hemşire
 12. Fizyoterapist
 13. Nutrisyonist
 14. Yardımcı Personel

Dr. Özer ARICAN 1999

 

 

 

 

2. DIABETIK AYAK HALK SEMINERI

 

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 ---1-2

HOŞGELDİNİZ

Bu seminerde , siz diabetik hastalarımıza ayaklarınıza nasıl bakmanız gerektiğini ve bunun önemini anlatmaya çalışacağız .

Burada anlatılacak olanları can kulağı ile dinlemenizi ve daha sonra da hayatınıza dikkatle tatbik etmenizi bekliyoruz . Amacımız ; herşeyin başı sağlık olduğundan yola çıkarak , siz diabetik hastalarımızı gelecekte olabilecek bazı risklerden korumak için kendi ayaklarınıza bakmayı ve onlara önem vermenizi sağlamak ... Lütfen bir sorunuz varsa çekinmeden sorun .

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 3

Maalesef diabet uzun süren bir zaman içerisinde damar ve sinirlerinizde bir takım hasarlara yol açmaktadır .

Bu da , ayaklarınızda iyileşmesi oldukça zor bir takım

ülser ve yaralar açılmasına neden olabilir .

Bu yüzden bazı riskler gelecekte siz diabetik hastalarımızı beklemektedir . Bu riskleri tanırsanız zamanında müdahale ile hayatınızı daha yaşanılır kılabilirsiniz . Anlatılacak olanlar bir hikayeden alıntılar değil hayatın içinden , hayatın gerçeklerindendir . Lütfen dikkat !!!...

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 4

İyileşmesi güç olan bu yaralar , sonunda ayağınızı kaybetmenize sebep olabilmektedir .

Bunları önlemek , tedavi etmekten daha kolaydır .

Bu kayıpların , en az yarısının doğru bir eğitim ve hastanın kendi ayaklarına iyi bakması ile önlenebileceği hesaplanmaktadır .

Ayak problemlerinin erken tanı ve tedavisi , gelecekteki ayak ülser riskini azaltacaktır . Bizlerin amputasyon olarak adlandırdığı ayakların kesilmesi ve kaybı da böylece aynı oranda azalacaktır .

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 5

Kazalar hariç , ayağını kaybeden insanların yarıdan fazlası diabetik hastalardır .

Sizin , bunlardan biri olmayacağınızı siz bilemezsiniz , biz de bilemeyiz .

Bu riski her an için taşıdığınızı UNUTMAYIN! Her yer , her zaman ve her mekan sizin için tedbirleri olağanüstü olarak uygulayacağınız yerlerdir . Lütfen hafife almayın , küçümsemeyin . “ Bundan bir şey çıkmaz ” sözünü asla ağzınıza almayın . Bir musibet bin nasihatten iyidir derler ama , biz böylesi musibetten sizi koruyabilmek için , gerekli tedbirleri size ve yakınlarınıza öğretebilmek için gerekirse ONBİN nasihat yapmaya hazırız ... Bu resimde ayağını kaybetmiş bir diabetik hastayı görmektesiniz . Sizin kaderiniz bu olmamalı ...

 

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 6

Ömrünüzün kısa da olsa bir kısmını ayağınızdan yoksun ve onun açacağı sorunlarla geçirmek istemiyorsanız ;

BİZE KULAK VERİN VE TAVSİYELERİMİZE AYNEN UYUN ...

Amacımız sizleri korkutmak değil . İçinizden bazılarınızın başına gelebilecek felaketlerden örnekler vererek , ayak bakı-mının bizce ve sizce ne kadar önemli olduğunu vurgulamak ... Küçük tedbirlerle büyük felaketlerin önlenebileceğini sizler de bizleri dinleyerek anlayacaksınız ve bizlere hak vereceksiniz . Sizlerden yapmanızı isteyeceklerimiz inanın sizlere ağır gelmeyecek , alıştığınızda zevkle yapacağınız alışkanlıklar halini alacaktır .

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 7

AYAK ÜLSERLERİ VE AMPUTASYONLARI ÖNLENEBİLİR !

Ayağınıza önce siz sahip çıkın ...

 

Ayaklarınızın kıymetini kaybetmeden sizlere anlatmamız mümkün değil ama her birerlerinizin yakınlarında böylesi insanlar mutlaka vardır . Onların yaşadıkları zorlukları düşünün ve sonra da kendinizi onların yerine koyun ... Bu bir kahinlik değil , gelecekte burada bulunandan bazılarının başına bu istenmeyen durumlardan biri gelebilir . Ama son pişmanlık fayda vermemektedir . Küçük tedbirler büyük felaketleri önleyecektir ... BİZDEN SÖYLEMESİ VE UYARMASI , GERİSİ SİZE KALMIŞ ...

 

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 8

RİSKLER

Eğer ;

ayak ülserleri ve amputasyonları açısından risk altındasınız demektir .

Bu durumlarda da uyguladığınız tedbirleri iki katına çıkarın. Sayacağımız tedbirlerle hayatınızı zorlaştırmayı değil kolaylaştırmayı amaçlıyoruz . Bazı hataların düzeltilmesi imkansızdır ... Bu hatalara düşmenizi istemiyoruz !!!

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 9

Ayak ülserlerinden korunmak için , bu risk faktörlerinden bir veya daha fazlasına sahipseniz ayaklarınıza özenle bakmalı , yara ve yaralanmalardan KAÇINMALISINIZ .

Günlük Ayak Bakımı göründüğü kadar ağır ve zor bir şey değildir . İnanarak dinlerseniz sizler de hak vereceksiniz ... Unutmayın en ufak bir problemde biz hekimlerin kapısını çalmaktan çekinmeyin ... Bizleri , birer dost olarak görün ve inanın ... Sadece KARA GÜN DOSTU olmak istemiyoruz ...

 

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 10

ALKOL VE SİGARA BAŞ İKİ DÜŞMANINIZDIR !

AKSİ TAKTİRDE ; AYAĞINIZDAN VEYA AYAK PARMAKLARINIZDAN VAZGEÇMENİZ GEREKEBİLİR .

Bunlar kalp-damar ve sinir sisteminize oldukça zarar veren iki unsurdur . Bunlardan mutlaka vazgeçmelisiniz . Bu konuda size yardımcı olacak Sivil Kuruluşlara müracaat edebilirsiniz . Bunlardan biri olan Sigara İle Savaşanlar Vakfı her zaman hizmet vermektedir . ( SSV --- Tel : 0 212 216 26 26 , Fax : 0 212 216 26 29 ) Yeter ki siz kararlı olun !...

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 11

Öncelikle diyetinize ve insülin ya da haplardan oluşan ilaç tedavinize dikkatle uyun .

KAN ŞEKERİNİZİN SÜREKLİ YÜKSEK KALMASI , YARALARIN AÇILMASINI KOLAYLAŞTIRACAĞI GİBİ TEDAVİSİNİ DE ZORLAŞTIRIR .

Yüksek kan şeker düzeyleri , maalesef uygulanan her türlü tedaviyi güçleştirmekte , hasta ve hekimi normalin iki katı uğraştırmaktadır . Bu yüzden buna gerektiğinden fazla önem vermelisiniz . Bu bizim bir beklentimiz değil , sizlerin uygulaması ve uyması gereken bir zorunluluktur . Yoksa bedeninize ihanet etmiş olursunuz ve sonuçlarına da katlanırsınız ... Ama bu sonuçlara yakın çevrenizi ve ülke halkını katmanıza hakkınız olmadığını düşünüyoruz ... Küçük paralarla halledilecek şeyleri , hesabı bile zor miktarlara çıkarmak kaynakları sınırlı bizim gibi bir ülke için oldukça lüks olsa gerek ... Hastanede yatmakla kaybedilen zaman , para ve kaynak ülke ekonomisine oldukça yük getirmektedir . Lütfen olayı bir de bu gözü ile görelim ...

 

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 12

ÖNCELİKLE HEKİMİNİZE GÜVENİN .

BİZLER , SİZLERİN DOSTLARINIZIZ . ÇEVRENİZDEKİLERDEN ÖNCE BİZLERE DANIŞIN .

ÖNÜ ALINMAZ YANLIŞLIKLARIN KURBANI OLMAYIN !!!

Ülkemizde ne yazık ki , doktorların güvenilir insanlar sıralamasındaki yeri oldukça gerilerdedir . Kliniklerde gördüğümüz pek çok hasta , önce kendi doktoru olmakta , sonra eş-dostun dediğini yapmakta , ardından bir eczaneye gitmekte , en son olarak da doktordan medet ummaktadır ... Bu zinciri daha da uzatabilirsiniz . Ama zincirin daima son halkasýnda hekimi göreceksiniz . Bu sıralama pek de akılcı değildir değil mi ? Sizden beklentimiz hekime olduğu değeri vermeniz ve ondan olabildiğince istifade etmeniz ... Böyle bir sıralama ile gelindiğinde hekimin işi oldukça zorlaşmaktadır . Zira kaybedilen zaman , emek ve para geri gelmemektedir ... Dahası çoğu zaman , iş işten geçmiş olmakta ve istenmeyen sonlar gerçekleşmektedir ... Doğrusu sırada ilk yer hekiminizin olmalıdır . Anlatabildik mi bilmem !!!

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 13

BAŞKALARININ İLAÇLARINI KULLANMAYIN , TAVSİYELERİNE UYMAYIN ...

HEKİMİNİZLE OLAN İLİŞKİLERİNİZİ AKSATMAYIN VE DÜZENLİ ZİYARETLERİNİZİ YAPIN ...

Ülkemizde yapılan bir yanlış da ilaç israfıdır . Çok ilaç yazan hekim , iyi hekimdir ... Arkadaşınıza iyi gelen ilaç , size de iyi gelir ... Bu zihniyeti de burada kırmak istiyoruz : Gerektiği kadar ilaç yazan hekim , en iyi hekimdir . Size verilen ilaç , sizin için en iyi seçimdir ... Lütfen kulaklarınızı açın ; zira hekimler korkulacak insanlar değildir , onlara ulaşmak hiç de zor değildir . Ama , ülkemizin ağır sosyo-ekonomik şartları bizlerle sizler arasında kalın bir çizgi oluşmasına neden olmakta . Biz bu çizgiyi burada kaldırıyoruz ...

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 14

HERGÜN AYAK MUAYENENİZİ KENDİNİZ YAPARAK YARA , ÇİZİK , EZİK VE İÇİ SU DOLU KABARCIKLAR AÇISINDAN KONTROL EDİN . GEREĞİNDE AYNA KULLANIN . AYAĞINIZDA YENİ OLUŞAN EN UFAK BİR DEĞİŞİKLİKTE HEKİMİNİZLE KONUŞUN .

Lütfen zaman harcamayın ... Şüpheli durumlarda bizleri haberdar edin . Gerektiğinde aile fertlerinden yardım isteyin . Çünki onlar da bu eğitimin bir parçasıdır . Sizlerin başına gelecek olanlardan “ bana ne ” deyip sıyrılamazlar ...

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 15

ZAMANINDA FARK EDİLMEYEN YARALAR İLERDE BAŞINIZA DERT OLABİLİR !

ERKEN TANI AYAĞINIZI KURTARABİLİR !

Size verilen veya verilecek olan eğitim malzemelerini sık sık okuyun ve hatırlayın . Unutacağınız şeyler olacaktır . Bu kağıt ya da kitapcıklar sizler için hatırlatıcı , basit ve anlaşılır ifadelerle yapmanız gerekenleri özetlemektedir . Asla bir kereden bir şey olmaz demeyin !!! Tarih bu hatalarla doludur ...

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 16

HERHANGİ BİR RENK DEĞİŞİKLİĞİ , ŞİŞLİK , KIZARIKLIK , SICAKLIK VE KIRMIZILIK AÇISINDAN AYAKLARINIZI KONTROL EDİN . NASIR VE ŞEKİL DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN BAKIN . AYAK PARMAK ARALARINI KONTROL EDİN . GEREKTİĞİNDE AİLE ÜYELERİNDEN VEYA ARKADAŞLARINIZDAN YARDIM İSTEYİN .

Bir açık yara gördüğünüzde hekiminizle konuşun . Parmak aralarınızın ıslak kalması mantar infeksiyonlarına zemin hazırlayacaktır ...

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 17

AYAKLARINIZA DA GÖZÜNÜZ GİBİ BAKMALISINIZ ARTIK !

Burada çeşitli diabetik hastaların ayaklarını görmekteyiz . Bunlar nasır ve ayak mantarları . Nasırların yanlış tedavisi ya da tedavi edilmeyen ayak mantarları , infeksiyonların giriş kapıları olabilmekte ... Aklınızda bulunmasında , fayda var ...

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 18

HERGÜN , AYAKLARINIZI ILIK SU İLE YIKAYINIZ VE ASLA SICAK SU KULLANMAYIN . SUYUN SICAKLIĞINI ELİNİZLE DEĞİL , TERMOMETRE İLE ÖLÇÜN .

Sıcak su ile temas kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden birisidir . Siz az hissetseniz bile deriniz kolay yanacaktır . Diabette yanık tedavisi , normalden daha zordur anlayacağınız üzere ...

 

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 19

AYAKLARINIZIN HİSSETMESİ AZALDIĞINDAN , ÖNEMLİ YARALARIN AÇILMASI ÇOK BASİTTİR . EĞER AYAKLARINIZIN İYİ HİSSETMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORSANIZ HEKİMİNİZLE GÖRÜŞÜN .

Bu gangren olmuş ayak sizinki olmasın !!! Biz uyarıyoruz . Bu ayak bir ihmalin kurbanı . Ama kaçınılmaz son değil ...

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 20

BANYODAN SONRA YA DA AYAKLARINIZI YIKADIKTAN SONRA YUMUŞAK BİR HAVLU YA DA KAĞIT MENDİLLE PARMAK ARALARINI İYİCE KURULAYINIZ .

EĞER AYAKLARINIZ KURU VE ÇATLIYORSA DOKTORUNUZUN ÖNERDİĞİ NEMLENDİRİCİLERİ KULLANIN .

Kuru ve çatlamış bir deri sizi rahatsız edecektir .

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 21

PARMAK ARALARINIZ İÇİN NEMLENDİRİCİLER KULLANMAYIN !

KURU VE ÇATLAMIŞ BİR DERİ , İNFEKSİYONLARIN GİRİŞ KAPISI OLACAKTIR . BU DURUMDA VAKİT GEÇİRMEDEN DOKTORUNUZA BAŞ VURUN ...

Bu resimde bir deri infeksiyonu görmekteyiz ...

 

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 22

AYAKKABILARINIZI GİYMEDEN ÖNCE KONTROL EDİN . AYAKKABINIZDAKİ YABANCI CİSİMLER , PÜRÜZLER VE DÜZENSİZ YAPILAR YARA OLUŞUMUNUN SEBEBİ OLABİLİR .

Burada hissedilmeyen bir paranın yaptığı tabloyu görmekteyiz ...

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 23

AYAĞINIZDA BİR YARA VE KESİ OLDUĞUNDA KENDİ KENDİNİZE UĞRAŞMAYIN . HEKİMİNİZLE KONUŞUN !

Burada da yine ayakkabının içerisinde olan ve farkedilmeyen bir raptiyenin ayakta oluşturduğu yara görülmekte ...

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 24

AYAĞINIZA UYGUN AYAKKABI GİYİN . ÇORAPSIZ AYAKKABI GİYMEYİN . YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABILAR VE UCU AÇIK VEYA DAR AYAKKABILAR SİZE GÖRE DEĞİLDİR . PAHALI AYAKKABI UYGUN AYAKKABI DEMEK DEĞİLDİR ...

Ayakkabı numaraları marka ve modeller arasında farklılıklar gösterir . Ayağınızda denemediğiniz bir ayakkabıyı asla almayınız . Ayakkabınız genişleyebilmesi açısından bağcıklı olmalı . Ayakkabınızı günün ikinci yarısında alın . Mümkünse günün ikinci yarısında giymek üzere bir numara daha büyük ikinci bir ayakkabınız olsun . Uzun süre kullanılmış , yıpranmış ayakkabılar rahatlığını yitirir ve sorunlara neden olur .

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 25

AYAĞINIZIN ŞEKLİNE UYMAYAN AYAKKABILAR BÖYLESİ YARALARIN SEBEBİ OLABİLMEKTEDİR ...

Pek çok insanın ayaklarının büyüklüğü ve ayakkabı numarası birbirinden farklıdır . Buna dikkat edin ve ayak numaralarınızı her ayağınız için ayrı ayrı belirleyin . Ayakkabınızı büyük olana göre alın . Yaşınız ilerledikçe ayak ölçülerinizde değişiklik olabilmektedir , düzenli olarak ölçün ya da ölçtürün .

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 26

Yeni ayakkabılarınızı ilk günlerde sadece bir saat giyin . Açılacağını düşünerek dar ayakkabılar ALMAYIN . Kendi ayağınızın şekline en uygun ayakkabıyı giymelisiniz . Bu yüzden , özel yapım olanlarını tercih edin . Ayak parmaklarınızı , ayakkabınızın içerisinde rahat oynatabilmelisiniz ...

Ayak parmaklarınız ile ayakkabınızın ucu arasında parmaklarınızın rahatça oynayabileceği (0,90-1,25 cm.) uygun bir boşluk bırakmaya özen gösterin . Ayakkabınızın ön kısmının ayaklarınızın en geniş kısmına rahatlıkla oturduğuna emin olun . Sizi rahatsız eden ayakkabıları asla almayın . Şayet ayaklarınızda şekil bozukluğu varsa mutlaka özel yapım ayakkabı tercih edin ... Unutmayın ki modaya uygun ayakkabılar sizin için uygun olmayabilir . İnce tabanlı , yüksek topuklu , önü dar ayakkabılar parmaklarınızı incitir , rahatsız eder ve basıncı artırarak nasır oluşumuna neden olur . Ayakkabı alırken , ayakkabınızın ayağınıza iyi yerleştiğini , ayağınıza uygun geldiğini ve rahat hissettiğinizi anlamak için ayakkabınızla yürüyün . Ayağınızın nefes almasına imkan verecek plastik olmayan ayakkabılar almaya özen gösterin ... Yeni ayakkabılarınızı tedrici olarak giyin ...

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 27

KUM , KUMSAL , ÇAKIL TAŞI VE BETON GİBİ YERLERDE ÇIPLAK AYAKLA DOLAŞMAYIN .

EVDE DE MUTLAKA UYGUN BİR TERLİK GİYİN . EVDE AYAĞINIZA DOLAŞACAK ŞEYLERİ ORTADAN KALDIRIN .

Böylece olası her türlü tehlikeyi mümkün olduğunca bertaraf etmiş olacaksınız ... Yalın ayak dolaşma sonucu meydana gelen yaralar ayak ülser ve amputasyonlarının en yaygın ikinci önemli sebebidir .

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 28

KALIN VE YUMUŞAK ÇORAPLAR GİYİN . KAYGAN , DİKİŞLİ , NAYLON VEYA ÇOK SIKI ÇORAPLARI GİYMEKTEN KAÇININ .

AYAKLARINIZ ÜŞÜYORSA GECE DE ÇORAP GİYEREK YATIN . BAĞDAŞ KURMAYIN . BU , KAN DOLAŞIMIZI OLUMSUZ ETKİLER .

Çoraplarınızda dikiş olmamalı . Bunlar farkında olmayacağınız izler ve yaraların nedeni olabilir . Çoraplar çevreden gelecek her türlü zararı azaltacaktır . Çorabınızı hergün değiştirin . Pamuklu ve yünlü olanları seçin . Lastikli çoraplar giymeyin .

 

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 29

AYAKLARINIZIN ÜZERİNE SICAK SU TORBALARI , SICAK TUĞLALAR GİBİ SICAK OLDUĞUNU BİLDİĞİNİZ HERHANGİ BİRŞEY KOYMAYIN .

AYAKLARINIZI ISITAMIYORSANIZ DOKTORUNUZ İLE GÖRÜŞÜN .

Asla radyatör ya da elektrikli ısıtıcı gibi ısı kaynaklarına çok fazla yaklaşmayın . Isı alıcı sinirleriniz bozuk olduğundan yandığınızı geç fark edebilirsiniz ya da hiç fark etmeyebilirsiniz .

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 30

HER ZİYARETİNİZDE AYAK MUAYENENİZİN YAPILMASINI MUTLAKA SAĞLAYINIZ . DOKTORUNUZU , UNUTTUYSA UYARINIZ , HATIRLATINIZ !

Doktorunuz daha sık gelmenizi söylemedi ise , sizce bir problem yoksa da yılda en az iki kez hekiminize uğrayın ve ayak muayenenizi yaptırın .

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 31

NASIR VE SİĞİLLERİNİZLE KENDİNİZ UĞRAŞMAYIN . ZIMPARA TAŞI YA DA SÜNGER TAŞI KULLANMAYIN .

AYAĞINIZDAKİ HİÇBİR ŞEYİ DOKTORUNUZA DANIŞMADAN KESMEYİN .

Ayaklarınızı uzun süre suda tutmanızı tavsiye etmiyoruz . Çünki , koruyucu olabilen nasırlarınızı kaybedebilirsiniz .

 

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 32

Ayak tırnaklarınızı düz kesin ve mutlaka tırnak makası kullanın . Kenarlarını düzeltmeden asla diğerine geçmeyin .

İyi göremiyorsanız ya da elleriniz titriyor ise yakınlarınızdan yardım isteyin .

Tırnaklarınızı banyo sonrası kesmeye özen gösterin . Tırnak köşelerini kesmeyin . Bu tırnak batmalarına neden olabilir . Tırnak kenarlarındaki pürüzleri gidermek ve tırnağınızı düzleştirmek için tırnak törpüsü kullanın . Bazen yakınlarınız ayaklarınızdaki , infeksiyon , kesi ve yara gibi durumları sizden önce fark edebilirler . Zaman zaman onlara da gösterin .

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 33

KAN DOLAŞIMINIZ DA ZAYIFLAMIŞ OLABİLİR . YÜRÜRKEN AĞRILARINIZ OLUYORSA , AYAKLARINIZ SÜREKLİ SOĞUKSA DAMARLARINIZIN DURUMUNU KONTROL ETTİRİN . BU DURUMDA DA YARALARIN İYİ OLMASI HAYLİ ZOR OLMAKTADIR .

Damarlar da diabetin istenmeyen etkilerinden nasiplerini alırlar . Lütfen erken davranın . Erken müdahale , hayatınızı renklendirecek ve kolaylaştıracaktır .

 

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 34

UNUTMAYIN !!!

ŞEKERİNİZİN İYİ KONTROLÜ AYAK YARALARININ AÇILMASINI GECİKTİRECEĞİ GİBİ TEDAVİSİNİ DE KOLAYLAŞTIRACAKTIR ...

Burada da iyileşmesi hayli zaman alan ve belki de hastanın ayağını kaybetmesine yol açan bazı ayak yaralarını görüyoruz .

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 35

DÜZENLİ OLARAK KONTROLLERE GELİN . AKLINIZA TAKILAN HER SORUYU HEKİMİZE SORUN VE İKNA OLMADAN AYRILMAYIN .

DİABETİK YARANIN GEÇ KAPANDIĞINI VEYA AYAĞINIZIN KAYBINA YOL AÇACAĞINI UNUTMAYIN .

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği ,

Dr. Özer ARICAN 1999 --- 36

SİZİ , AYAĞINIZA SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ .

BU ÇAĞRIYA KULAK VERİN ...

Faydalı olduğumuzu umarız .

Katıldığınız için teşekkür ederiz .

“ Bundan sonra , SON SÖZ değerli meslektaşlarımın ve hastalarımızındır ... ”

...

 

 

Dr. Özer ARICAN

Haseki Cildiye 1999

 

3. INTERNETTEKI DIGER SLIDE SHOW'UN METNI

http://members.tripod.com/hasekiderma/home

 

Sayın Diabetli Hastamız ve Yakınları ;

Size , sizin için bir ELMASTAN daha değerli bir şey sunmak istiyoruz .

Diabetli hastalarda , damar ve sinir bozuklukları çok sık görülmektedir .

Bunlar , her ne kadar dikkat ederseniz edin

SİZİN de başınıza gelebilir .

Bunların açacağı sorunları en aza indirmek , hafifletmek ve ortaya

çıkmasını geciktirmek için aşağıdaki bir takım kuralları uygulamanız yaşam sürenizi ve kalitenizi

elbetteki yükseltecektir .

UNUTMAYINIZ ! KAZALAR HARİÇ AYAĞINI

KAYBEDEN HASTALARIN YARIDAN FAZLASI

DİABETLİDİR .

 

AYAĞINIZI KAYBETMEK İSTEMİYORSANIZ ;

SİGARA ve ALKOL

YOK

SİGARA , SAĞLIĞINIZ İÇİN KESİNLİKLE ZARARLIDIR .

MUTLAKA BIRAKMALISINIZ . BIRAKAMIYORSANIZ ;

AŞAĞIDAKİ SİGARA İLE SAVAŞANLAR VAKFI

TELEFONLARINA MÜRACAAT EDEBİLİRSİNİZ .

 

Bu durum kan dolaşımınızı azaltır ve bir uzvunuzun

kaybına yol açabilir .

SSV Tel : 0 212 216 26 26

Fax : 0 212 216 26 29

TEDAVİNİZ DİYET VE İLAÇLAR OLMAK ÜZERE İKİYE AYRILIR .

KAN ŞEKER DÜZEYİNİZ HEKİMİNİZİN

ÖN GÖRDÜĞÜ SINIRLARA NE KADAR YAKIN OLURSA

YAŞAMINIZ O DERECE KALİTELİ OLACAKTIR .

BUNUN İÇİN SİZE VERİLEN İLAÇLARINIZA VE DİYET

TEDAVİNİZE AYNEN UYUNUZ !…

ÖNCELİKLE HEKİMİNİZE GÜVENİN ,

ONUNLA SICAK İLİŞKİLER KURUN .

ÇEVRENİZDEKİLER NE DERSE DESİN

SİZ , YALNIZCA HEKİMİNİZİ DİNLEYİN .

HERGÜN AYAK MUAYENENİZİ KENDİNİZ

YAPARAK ; YARA , ÇİZİK , EZİK VE SIYRIKLARA

DİKKAT EDİN . ( AYNA KULLANABİLİRSİNİZ. )

YARADA EN UFAK BİR BÜYÜME VEYA İYİLEŞMEDE

GECİKME HALİNDE DERHAL HEKİMİNİZE KOŞUN .

UNUTMAYIN ! BUGÜN KÜÇÜK İHMALLER

YARIN BAŞEDİLMEZ SORUNLAR HALİNİ ALACAKTIR .

HERGÜN AYAKLARINIZI ILIK SU

VE SABUNLA YIKAYINIZ . ASLA

SICAK SU KULLANMAYINIZ ,

SUYUN SICAKLIĞINI ELİNİZLE

DEĞİL MÜMKÜNSE TERMOMETRE

İLE ÖLÇÜNÜZ .

AYAKLARINIZI , ÖZELLİKLE

PARMAK ARALARINI YUMUŞAK

BİR HAVLU YA DA KAĞIT MENDİL

İLE NAZİKÇE KURULAYINIZ .

BACAK SİNİRLERİNİZ , SİZİN YÜKSEK

KAN ŞEKERİNİZDEN ETKİLENİP

FONKSİYONLARINI YİTİREBİLİR .

BU DURUMDA İYİ DUYU ALAMAYABİLİRSİNİZ .

AYAĞINIZI YAKMAMAK İÇİN AŞIRI SICAK SUYLA

TEMAS ETTİRMEYİNİZ .

ÜŞÜYEN AYAKLARINIZ İÇİN SÜREKLİ ÇORAP GİYİN .

SAKIN SICAK SU , SICAK SU TERMOFORU ,TUĞLA

YA DA ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMAYIN .

ASLA ATE?E VEYA RADYATÖRE YAKIN OTURMAYIN .

UNUTMAYIN Kİ , VÜCUDUNUZUN TERMOMETRESİ

OLAN SİNİRLERİNİZ İYİ ÇALIŞMAMAKTADIR .

ÇIPLAK AYAKLA EV DE BİLE

DOLAŞMAYINIZ ! KUM , KUMSAL ,

BETON , ÇAKIL TAŞLARI GİBİ SERT

ZEMİNLERDE YÜRÜMEYİNİZ .

!!! YÜZERKEN VE PLAJDA

AYAKLARINIZI KORUYUNUZ .

AYAKKABILARINIZI SIK SIK KONTROL

EDEREK ÇİVİ BAŞI , YIRTIK VE KÖSELE

KIVRIMI GİBİ RAHATSIZ EDİCİ ( AMA

HİSSETMEDİĞİNİZ ) UNSURLAR OLUP

OLMADIĞINI KONTROL EDİNİZ .

!!! UNUTMAYIN Kİ HER TÜRLÜ YARA

VE YANIĞIN İYİLEŞMESİ SİZİN İÇİN

NORMALDEN DAHA ZOR VE GÜÇTÜR .

NASIRLARINIZ VARSA KENDİ

KENDİNİZE UĞRAŞMAYINIZ !

KİMSENİN DE UĞRAŞMASINA MÜSAADE

ETMEYİNİZ .

HER BİR UFAK MÜDAHALE ,

AYAĞINIZIN KAYBINA NEDEN

OLABİLECEKTİR !!!

AYAKKABILARINIZ SIKI OLMAMALI ,

AÇILACAĞI DÜŞÜNCESİ İLE DAR

AYAKKABILAR ALMAMALISINIZ !

SANDALET TİPİ YA DA BURNU AÇIK

AYAKKABILAR GİYMEMELİSİNİZ !

KIŞ AYLARINDA AYAKLARINIZA DAHA ÇOK ÖZEN

GÖSTERİNİZ . YÜN ÇORAPLAR , MÜMKÜNSE ÖZEL

KORUYUCUSU OLAN İÇİ YÜN MÜFLONLU BOTLAR

GİYMELİSİNİZ .

AYAK TIRNAKLARINIZI DÜZ KESİN .

TIRNAKLARINIZI KOPARMAYIN .

AYAK TIRNAKLARINIZI KESTİKTEN

SONRA , SİVRİ KENARLARINI

TÖRPÜLEYEREK , YANINDAKİ

PARMAKLARA BATMASINI ÖNLEYİN .

EĞER TIRNAKLARINIZ KALINSA BİR PODİATRİSTE

( AYAK VE EL BAKIM UZMANI ) DÜZELTTİRİN .

AYAĞINIZDAKİ HER TÜRLÜ YARA , KABARCIK ,

KESİK , MANTAR ENFEKSİYONU VE NASIR

OLUŞUMUNDA HEKİMİNİZE GİDİN .

*** EZBERE İLAÇ ALMAYIN ! İLK

DANIŞACAĞINIZ KİŞİ BİR ECZACI DEĞİL ,

SİZİ DAHA YAKIN TANIYAN

DOKTORUNUZ OLMALIDIR ...

ÇORABINIZIN KONCU ÇOK SIKI OLMAMALI ,

YAMA VE DİKİŞLER BULUNMAMALIDIR .

ÇORABINIZI HER GÜN DEĞİŞTİRMEYE ÖZEN

GÖSTERİNİZ .

ÇORAP BAĞI KULLANMAMALI , ÇORAPSIZ

AYAKKABI GİYMEMELİSİNİZ .

BÖYLE BASİT TEDBİRLER , İNANIN

YAŞAMINIZI DAHA YAŞANILIR KILACAKTIR .

EĞER DERİNİZ KURU İSE , CİLDİNİZİ

YUMUŞAK VE NEMLİ TUTMAK İÇİN ;

DOKTORUNUZUN ÖNERDİĞİ

YUMUŞATICI , NEMLENDİRİCİ BİR

VÜCUT LOSYONU KULLANINIZ .

BACAK BACAK ÜSTÜNE ATARAK YA DA

BAĞDAŞ KURARAK OTURMAYINIZ .

BU , DOLA?IMINIZI BOZAR VE ZATEN

YETERSİZ OLAN AYAKLARIN KAN İLE

BESLENMESİNİ DAHA DA ZAYIFLATIR .

EĞER İYİ GÖREMİYORSANIZ SİZE BİR

YAKININIZ DAİMA YARDIM ETMELİ

VE SÖYLEDİĞİMİZ KURALLARA

UYMANIZI SAĞLAMALIDIR .

ELLERİNİZ TİTRİYOR VE İYİ

GÖREMİYORSANIZ TIRNAKLARINIZI KENDİNİZ

KESMEYİN !…

DÜZENLİ OLARAK KONTROLLERE GELİNİZ VE HER

KONTROLDE AYAKLARINIZI MUTLAKA MUAYENE

ETTİRİNİZ .

AKLINIZA TAKILAN HER SORUYU SORMADAN VE

DOKTORUNUZU İYİCE DİNLEYİP ANLAMADAN YANINDAN

AYRILMAYINIZ .

TAVSİYELERİNE AYNEN UYUNUZ .

UNUTMAYIN DOKTORLAR SADECE AKILLARIYLA DEĞİL

YILLARIN VERDİĞİ BİR BİRİKİM VE TECRÜBE İLE

KONUŞMAKTADIRLAR .

Doktorunuza Başvurmanız Gereken Tehlike İşaretleri :

1 - AYAK TIRNAKLARININ ALTINDAN VEYA BİR

NASIRIN İÇİNDEN İLTİHAP ÇIKMASI .

2 - AYAKLAR ÜZERİNDE SİYAH VEYA KIRMIZI AŞIRI

HASSAS BÖLGELERİN BULUNMASI .

3 - AYAK VEYA EKLEMLERDE HERHANGİ BİR

MORARMA VEYA UYU?UKLUK .

4 - HERHANGİ BİR AYAK YARASI VEYA AĞRILI BÖLGE .

 

EVET SİZE , BU TAVSİYELERE UYDUĞUNUZ

TAKTİRDE BİR ELMASTAN DAHA DEĞERLİ

AYAĞINIZI ARMAĞAN EDİYORUZ .

ONSUZ NE YAPARSINIZ ? DAHA DOĞRUSU

NELER YAPAMAZSINIZ ? …

HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?

 

Bir sorunuz veya sorununuz olursa

bir telefon kadar yakınız :

HASEKİ HASTANESİ : 0 212 529 44 55-56

( DİABETİK AYAK POLİKLİNİĞİ )

Veya email atabilirsiniz : dermatolog@yahoo.com

Haseki Hastanesi Cildiye Kliniği

Doç. Dr. Lütfiye ERSOY

Dr. Özer ARICAN

1998